Open Beta Event > กิจกรรม เก็บเลเวล รับ Costume พิเศษ เลเวล 99

กิจจกรม และ รางวัล ภายใน Server
Post Reply
admin
Site Admin
Posts: 308
Joined: Wed Jul 14, 2021 11:40 am

Open Beta Event > กิจกรรม เก็บเลเวล รับ Costume พิเศษ เลเวล 99

Post by admin » Sat Jul 16, 2022 3:47 am

Open Beta Event
กิจกรรม เก็บเลเวล รับ Costume พิเศษ เลเวล 99

ตำแหน่ง NPC กลางเมือง Morroc
Image
กิจกรรมเก็บเลเวลรับ Costume 99
จะมีในช่วง Open Beta วันที่ 16 กรกฎาคม 14.00น. เป็นต้นไป มีจำนวน 50 ชิ้นเท่านั้น
- เงื่อนไขในการรับไอเท็ม ผู้เล่นต้องมีเลเวล 99 อาชีพ Hi-Class เท่านั้น
- ผู้เล่นจะได้รับ Costume ต่อเมื่อ เก็บเลเวลถึงแล้ว และไปลงทะเบียนที่ NPC เท่านั้น 
- ผู้เล่นที่เก็บเลเวลถึงแล้วไม่ลงทะเบียนกับ NPC ถือว่าสละสิทธิ์

อาชีพที่สามารถลงทะเบียนได้ ดังนี้
- Lord Knight
- High Priest
- High Wizard
- White Smith
- Sniper
- Assassin Cross
- Paladin 
- Champion 
- Professor
- Stalker
Creator 
Clown
- Gypsy

การลงทะเบียนรับไอเท็มกิจกรรม
Image
Image
Image

รายละเอียดไอเท็มกิจกรรม
Image

Post Reply