ลงทะเบียน Guild รับสิทธิ์พิเศษมากมาย และเงินสนับสนุนกิล มากมาย

รายละเอียด และ ข้อมูล กิลวอร์ และ รางวันกิลวอร์
Post Reply
admin
Site Admin
Posts: 308
Joined: Wed Jul 14, 2021 11:40 am

ลงทะเบียน Guild รับสิทธิ์พิเศษมากมาย และเงินสนับสนุนกิล มากมาย

Post by admin » Fri Jun 17, 2022 6:57 am

ลงทะเบียน Guild รับสิทธิ์พิเศษมากมาย

Image

การลงทะเบียน Guild Register
การลงทะเบียนกิลให้ลงผ่าน Facebook Page เท่านั้น คลิกที่นี่
1. ID หัวหน้า หรือ ID ที่เป็นหัวกิล เพื่อไว้รับหินกิล
2. แจ้งชื่้อ Guild และ ชื่อตัวละคร หัวหน้ากิล
3. เตรียมรายละเอียด บัญชีธนาคาร สำหรับรับรางวัล
4. ช่องทางการติดต่อหัวหน้ากิล Facebook , Line (ห้ามเป็นอวตาล หรือ บัญปลอม)
5. ช่องทางการพูดคิวของกิล เช่น Team Speak 3 , Discord 
6. รูปกิล ที่ใช้ (หากมีการเปลี่ยนแปลง ต้องแจ้ง admin ทุกครั้ง)

*ลงทะเบียนกิลสาขาติดต่อ Facebook Fan Page

สิทธิประโยชน์ปั้มต่างๆสำหรับกิลลงทะเบียน
     - WOE Potion Box 500 ea (ไวทฺ์+บลู สำหรับ วอ อย่างละ 100 ขวด)*ปรับความแรงและน้ำหนักเท่าปั้ม CC
     - WOE Slim Box 80ea (8000 ขวด)*ยา Slim Potion สำหรับ GVG ใช้สกิล Slim Pitcher lv.9
     - 100 Acid-Fire Bottle Box 20 ea (2000 ชุด)

ข้อตกลงร่วมกันระหว่างกิลและทีมงาน
หากตรวจสอบ เจอกิลที่ลงทะเบียน ชักชวนย้าย เซิฟเวอร์ หรือ ชวนไปเล่นที่อื่น ทีมงานจะตัดสิทธิ์ ซัพพอร์ตกิลทุกกรณี

กฎระเบียบและกติกาสำหรับกิลลงทะเบียนรับซัพพอร์ตกิล
1. กิลที่ลงทะเบียน ต้องเข้าร่วมเล่น กิลวอทุกวัน ถ้าไม่เข้าร่วม เท่ากับขาด วอ
    บทลงโทษ ตัดสิทธิ์ทุกอย่าง ทุกกรณี
2. กิลที่ลงทะเบียนต้องเข้าร่วมเล่นกิลวอ ขั้นต่ำ 13 คน 
    บทลงโทษ ถ้าออนไม่ถึง 13 คน ไม่ได้รับ ซัพกิลทุกกรณี (หัก ซัพพอร์ต ตามวันที่ขาดวอ)
3. ขาดวอเกิน 2 ครั้ง ขึ้นไป ต่อ 1 เดือน
    บทลงโทษ ตัดสิทธิ์ทุกอย่าง ทุกกรณี
4. ทุกๆ กิลต้องมีตัวละครตั้งห้องรับเพื่อนเข้ากิล ตลอด ที่กลางเมือง
    หากไม่มีการตั้งรับคนเข้ากิล ของ กิลนั้นๆ 
บทลงโทษ ตัดสิทธิ์ทุกอย่าง ทุกกรณี
 

Guild Infomation
Guild Rate :  สมาชิกกิลด์สูงสุด : 26 คน
Guild พันธมิตร : ไม่สามารถพันธมิตรได้

กฎระเบียบ ข้อบังคับ และ ข้อห้าม การเล่น
1. หนึ่งกิล มีสิทธิ์ ครอบครองบ้านได้แค่ 1 หลัง หากได้บ้านเกิน 1 หลัง จะได้รางวัลบ้าน ที่มีรางวัลมากที่สุด
    และ บ้านอื่น บทลงโทษ จะถูกตัดสิทธ์ รางวัลทุกรณี และซัพพอร์ตกิลทุกกรณี
2. ถ้ากิล ที่ได้ครอบครอง บ้านกิลอยู่ ห้าม ป่วนหรือเข้าไปตีบ้านหลังอื่น ทุกกรณี หากได้ครอบครองบ้านมีการ
    ไปป่วนบ้านหลังอื่น  บทลงโทษ จะถูกตัดสิทธ์ รางวัลทุกรณี และซัพพอร์ตกิลทุกกรณี
3. ห้าม กิลแต่ละกิลช่วยเหลือกัน หากมีการช่วยเหลือ กัน หรือ พฤติกรรมการ War ที่ผิดปกติ
    บทลงโทษ จะถูกตัดสิทธ์ รางวัลทุกรณี และซัพพอร์ตกิลทุกกรณี
4. ห้าม เปลี่ยนรูปกิล ขณะกิลวอ หากถูกตรวจพบ หรือมีการแจ้ง จากผู้เล่น
    บทลงโทษ จะถูกตัดสิทธ์ รางวัลทุกรณี และซัพพอร์ตกิลทุกกรณี
5. ห้าม ปิดรูปกิล ทุกกรณี หากถูกตรวจพบ หรือมีการแจ้ง จากผู้เล่น
    บทลงโทษ จะถูกตัดสิทธ์ รางวัลทุกรณี และซัพพอร์ตกิลทุกกรณี
6. หากกิล ออนไลน์ ไม่ครบ 13 คน จะถูกติดสิทธ์ ซัพพอร์ตกิล แต่สามารถเข้าร่วมได้ปกติ หากชนะแล้วได้บ้าน ได้รับรางวัล
7. เมื่อเวลา Guild War เริ่มแล้ว ทุกกิลต้องเข้าร่วมภายใน 15 นาที หากตรวจพบ ว่ามีการล่าช้า 
    บทลงโทษ จะถูกตัดสิทธ์ รางวัลทุกรณี และซัพพอร์ตกิลทุกกรณี ของวันนั้น
8. กิลสาขาหรือกิลที่ไม่ได้ลงทะเบียนจะไม่สามารถเข้าบ้านหลักได้แต่จะสามารถเข้า เล่นได้เฉพาะบ้านโซนเท่านั้น    

*การติดสินของทีมงาน จะตัดสินตามหลักฐานและใช้วิจารณญาน และวิธีการเล่น การตัดสินใจของทีมงานเป็นอันสิ้นสุดทุกกรณี

Post Reply