CBT Event > กิจกรรม เก็บเลเวล รับ Costume พิเศษ เลเวล 80-99

กิจจกรม และ รางวัล ภายใน Server
Post Reply
admin
Site Admin
Posts: 308
Joined: Wed Jul 14, 2021 11:40 am

CBT Event > กิจกรรม เก็บเลเวล รับ Costume พิเศษ เลเวล 80-99

Post by admin » Fri Jun 17, 2022 7:14 am

CBT Event
กิจกรรม เก็บเลเวล รับ Costume พิเศษ เลเวล 80-99

วันที่ 13 กรกฎาคม 12.00น. - 14 กรกฎาคม 24.00น 
Image


ตำแหน่ง NPC กลางเมือง Morroc
ImageImage

กิจกรรมเก็บเลเวลรับ Costume 80-99 
จะมีในช่วง Close Beta วันที่ 13 กรกฎาคม 12.00น. - 14 กรกฎาคม 24.00น
- เงื่อนไขในการรับไอเท็ม ผู้เล่นต้องมีเลเวล 80 และ 99 อาชีพ HiClass เท่านั้น
- ผู้เล่นจะได้รับ Costume ต่อเมื่อ เก็บเลเวลถึงแล้ว และไปลงทะเบียนที่ NPC เท่านั้น (จะได้ไปใช้งานใน Close Beta และ Open Beta)
- ผู้เล่นที่เก็บเลเวลถึงแล้วไม่ลงทะเบียนกับ NPC ถือว่าสละสิทธิ์
- 1 Account ID สามารถลงทะเบียนรได้ไม่จำกัดจำนวน

อาชีพที่สามารถลงทะเบียนได้ ดังนี้
- Lord Knight
- High Priest
- High Wizard
- White Smith
- Sniper
- Assassin Cross
- Paladin 
- Champion 
- Professor
- Stalker
Creator 
Clown
- Gypsy

การลงทะเบียนรับไอเท็มกิจกรรม
ImageImage
ImageImage
ImageImage


รายละเอียดไอเท็มกิจกรรม
Image
ImageImage

Post Reply