รายละเอียด Update Server ครั้งที่ 6

ข่าวสาร และ อัพเดท ภายในเซิฟเวอร์
Post Reply
admin
Site Admin
Posts: 308
Joined: Wed Jul 14, 2021 11:40 am

รายละเอียด Update Server ครั้งที่ 6

Post by admin » Wed Aug 24, 2022 5:40 am

รายละเอียด Update Server ครั้งที่ 6
Image
- เพิ่มกิจกรรมตีบวก ครั้งที่ 3 (ไม่มีกำหนด ทำกิจกรรมติดเซิฟ) คลิกที่นี่
- เพิ่มระบบ Rune Costume ช่องที่ 2 คลิกที่นี่
- เพิ่ม บัตรออฟ รูน 1 และ 2 ลงกิจกรรม ตีบวก v3
- แก้ไข NPC ยัดรูน เป็นใช้ CC แทน Zeny

Post Reply