รายละเอียด Update Server ครั้งที่ 5

ข่าวสาร และ อัพเดท ภายในเซิฟเวอร์
Post Reply
admin
Site Admin
Posts: 308
Joined: Wed Jul 14, 2021 11:40 am

รายละเอียด Update Server ครั้งที่ 5

Post by admin » Wed Aug 17, 2022 6:09 am

รายละเอียด Update Server ครั้งที่ 5
Image
- เพิ่มไข่ Endless Egg ลงใน 100 ชั้น จะได้รับไข่ 20 ea เมื่อเล่นจนจบชั้น 
- เซตระบบ Guid War ให้พร้อมกับ Guild War Tournament 1
- เพิ่ม ระบบ Upgrade หรือ UPG ส่วนหัวที่ซื้อได้จากตู้ Cash อ่านรายละเอียด
- เพิ่ม NPC ถอดการ์ด ให้มาอยู่ใน Server แบบถาวร (ย้ายมาจาก Hotweek) อ่านรายละเอียด
- เพิ่ม NPC Upgrade หรือ UPG ของสวมใส่ แบบถาวร (ย้ายมาจาก Hotweek)  อ่านรายละเอียด
- เพิ่ม NPC Upgrade V2 หรือ UPG V2 ของสวมใส่ แบบถาวร (ย้ายมาจาก Hotweek)  อ่านรายละเอียด
- เตรียมระบบ Hotweek
- ปิดโปรโมชั่นเติมเงิน 
- ปิด กิจกรรม ตีบวก

Post Reply