รายละเอียด Update Server ครั้งที่ 4

ข่าวสาร และ อัพเดท ภายในเซิฟเวอร์
Post Reply
admin
Site Admin
Posts: 308
Joined: Wed Jul 14, 2021 11:40 am

รายละเอียด Update Server ครั้งที่ 4

Post by admin » Wed Aug 10, 2022 7:06 am

รายละเอียด Update Server ครั้งที่ 4
Image


- ผู้เล่นใหม่ สามารถเปลี่ยนอาชีพเป็น High Novice ได้เลย
- ปรับราคาไข่ Costume ทั้งหมด จาก 199 เหลือ 120 Cash Point
- เพิ่มคอสตูมใหม่ ไซย่าแดง
- เพิ่มไข่ ไซย่าแดง Saiya Red Egg 199 Cash Point คลิกอ่านที่นี่
- เพิ่มไข่ Bonus Egg Vol.3 (ไม่มีขยะในไข่สุ่ม Saiya Red Aura และ Saiya Red Hair) คลิกอ่านที่นี่
- เพิ่มไอเท็ม Temporal Boots ทุกประเภทสามารถหาได้จาก Refine Event v2 
- เพิ่มไข่คอสตูม 
     * Thanatos Sword Egg คลิกอ่านที่นี่
     * Night Spell Egg คลิกอ่านที่นี่
     * BloomCherry Egg คลิกอ่านที่นี่
     * Feather Fluttering Egg คลิกอ่านที่นี่
     * Angel Fluttering Egg คลิกอ่านที่นี่
     * Saiya Red Egg คลิกอ่านที่นี่
     * Rush Bonus Egg Vol.3 คลิกอ่านที่นี่
- เพิ่มกิจกรรม ตีบวก v.2 Refine Event v.2 ราละเอียดคลิก
- เพิ่ม NPC ตีบวกสามรถเลือกใช้ใบกันแตกได้ 2 ประเภท
- เพิ่ม NPC ออฟหินรูน คอสตูม (สามารถหาบัตรออฟได้จาก Hotweek)  คลิกอ่านที่นี่
- เปิดโปรเติมเงิน คลิกอ่านที่นี่

Post Reply