ปิดปรับปรุง Server Update ครั้งที่ 1

ข่าวสาร และ อัพเดท ภายในเซิฟเวอร์
Post Reply
admin
Site Admin
Posts: 308
Joined: Wed Jul 14, 2021 11:40 am

ปิดปรับปรุง Server Update ครั้งที่ 1

Post by admin » Wed Jul 20, 2022 7:37 am

ปิดปรับปรุง Server Update ครั้งที่ 1

Image
รายการการอัพเดทคั้งที่ 1
- แก้ไข สกิล โฟกัส หรือ Sharp Shooting ให้เป็น Critical (ดาเมจขาว)
- แก้ไข skill windwalk ให้กลับมาใช้ได้ปกติ
- เพิ่ม NPC แลก Option Ticket 3 โดยใช้ Option Ticket 2
- เพิ่ม NPC item Code สำหรับแจกไอเท็มโค๊ด
- แก้ไขราคา Zeny ตู้ Spin ให้เหลือ 300,000 zeny
- เพิ่มระบบ Hot Week เตรียมความพร้อม
- แก้ไขบัค ต่างๆ
 

Post Reply